Muistokirjoitus: Sytytämme kynttilän Antti Rusin muistolle

Palava hopeinen kynttilä pimeässä
Suruksemme julkaisemme muistokirjoituksen.

 

Sytytämme kynttilän Antti Rusin muistolle.

 

Suurisydäminen Aistin taustavaikuttaja ja tukija Antti Rusi on nukkunut pois sunnuntaina 9.10.2022. Aisti Sport ry lähettää lämpimät osanotot Antin perheelle ja läheisille.

 

Antti oli henkilönä erittäin merkittävä vaikuttaja monella tapaa näkövammaisten liikunta- ja leiritoiminnan parissa. Hän toimi vuosikymmeniä aktiivina tarjoten lapsille, nuorille ja heidän perheilleen unohtumattomia kokemuksia. Hänen erikoisalaansa oli liikunnan soveltaminen, askartelu, sekä käsityöt. Hänen tapansa tuottaa iloista ja oppivaa toimintaa näkyy liikunta- ja kerhotoiminnassa, jota harrastetaan ympäri Suomea. Hän on kannustanut, kouluttanut ja opastanut lukemattomia uusia ohjaajia edistämään näkövammaisten elämää.
Mustavalkoinen kuva hymyilevästä Antti Rusista
Antti oli persoonana väsymättömän positiivinen, kannustava ja avulias. Hän oli aina auttamassa ihmisiä eteenpäin uuden harrastuksen pariin, oli kyseessä sitten näkövammainen, näkövammaisen lapsen perhe tai näkövammaisia ohjaava henkilö. Ihminen ja yksilön henkilökohtaiset tarpeet olivat aina Antin toimintatavoissa keskiössä. Antti auttoi ihmisiä aina pyyteettömästi, eikä halunnut tulla asiasta valokeilaan. Antille ominaista oli lähteä miettimään miten jonkun asian voisi toteuttaa sen sijaan, että miettisi miksi asiaa ei voisi tehdä. Hän oli monelle esikuva ja roolimalli.

 

Aisti Sportin toiminnassa Antti oli alusta asti tärkeä taustavaikuttaja ja eteenpäin viejä. Hän toimi monipuolisesti järjestelijänä lasten ja nuorten toiminnan kehittämisessä ollen mukana käynnistämässä Aisti Play -liikuntakerhoa, sekä avusti yhdistystoiminnan käynnistämisessä. Hän on lahjoittanut liikuntavälineitä, lainannut varusteita tapahtumiin, sekä järjestänyt ensimmäisen kaupallisen yhteistyökumppanuuden luoden Aistin maalipalloturnaustapahtumiin muun muassa grillikioskikulttuurin. Antin ilo ja kannustaminen näkyy useissa Aistin nykyisissä kannattajissa ja harrastajissa. Antin kannustamana Aistin toimintaa on kehitetty nykyiselleen, ja hänen positiivinen elämäntapa näkyy myös yhdistyksen aktiiveissa. Antti palkittiin vuonna 2020 Aisti Sportissa seurahistorian ensimmäisenä vuoden vapaaehtoiseksi. Palkinto jaettiin helpolla ja yksimielisellä päätöksellä. Antin positiivinen elämänasenne, ainainen usko uusiin mahdollisuuksiin ja yhteiset muistot kantavat pitkään Aisti Sportin toiminnassa.

 

Anttia lämpimästi muistaen ja suuresti kunnioittaen,

 

Aisti Sportin yhteisö