Seuran toimintakäsikirja

Johdanto

Aisti Sport -urheiluseuran oma toimintakäsikirja on luotu käsikirja-muotoisena pakettina kuvaamaan seuran toimintaa kattavasti, mutta tiiviiissä kokonaisuudessa. Toimintakäsikirja on päivitetty helmikuussa 2020 seuran tuolloisen hallituksen toimesta. Toimintakäsikirja kertoo hyvin seuran kokonaisvaltaisen toiminnan, periaatteet, vision, seuratoiminnan kentällä ja toimistossa. Käsikirjasta löydät seuran tarjoamat mahdollisuudet sekä roolivastuut. Toimintakäsikirja ei kuitenkaan ole kaikki kaikessa, vaan se elää seuran kehittymisen ja toiminnan mukana.

Mikä on Aisti Sport?

Aisti Sport ry on 4.8.2017 perustettu vantaalainen urheiluseura, jonka periaate on edistää vammaisten ja vammattomien välistä inkluusiota liikunnan keinoin. Aisti Sportissa voit harrastaa maalipalloa, näkövammaiskiekkoa, tuoda lapsesi tai nuoresi osalliseksi Aisti Play – liikuntakerhoon, osallistua toimintaan vapaaehtoisena toimitsijana järjestämissämme tapahtumissa lukuisissa erilaisissa tehtävissä, saada ohjausta valmentajaksi, huoltajaksi, ohjaajaksi tai jopa maalipallo- ja näkövammaiskiekkotuomarin tehtäviin. Kehittyvässä seurassamme mahdollisuudet ovat kasvavat.

Historia

Aisti Sport ry on perustettu 4.8.2017 perustajajäseniensä Aleksi Aittolan, Jani Tuurin, Markus Tihumäen, Miika Honkasen ja Ville Montosen toimesta. Perustajajäsenet edustivat maalipallon SM- sarjassa edeltävällä kaudella 2016-2017 lahtelaista maalipalloseura Näpäjä ry:tä. Näpäjää edustaneet Aisti Sportin perustajajäsenet asuivat kaikki pääkaupunkiseudulla ja tarvetta toiminnan kehittämiselle oli jo koettu alueella. Samaan aikaan harjoitusolosuhteet maalipallolle olivat merkittävästi heikkenemässä pääkaupunkiseudulla, kun perinteinen yhteistyö silloisen Keskuspuiston ammattiopiston kanssa oli päättymässä. Näin ollen tarve harjoitusmahdollisuuksien kehittämiselle oli merkittävä lajin jatkumon kannalta. Näpäjä ry:n hallitus yksimielisesti päätti irtauttaa seuraa edustaneet nykyiset Aisti Sportin perustajajäsenet toiminnastaan mahdollistaakseen heille Aisti Sport ry:n perustamisen. Tästä syystä Aistin tarina osaltaan juontaa juurensa Näpäjä ry:hyn ja seurojen välillä vallitsee edelleen molemminpuolinen kunnioitus.

Aisti Sport ry:tä perustettaessa oli perustajajäsenillä visiona tehdä tulevaisuudessa toiminnasta kokonaisvaltaista seuratoimintaa uudenlaisella otteella. Kesä 2017 käynnisti ison projektin tehdessä töitä virallisten asioiden parissa luodessa yhdistykselle muun muassa säännöt ja oikeuskelpoisuuden rekisteröitynä yhdistyksenä. Lisäksi haluttiin luoda seuralle omannäköinen ja moderni visuaalinen ilme seuran nimen, teemavärien ja logojen myötä, joista tarkkasilmäisimmät voivatkin löytää syvempiä merkityksiä.

Yhdistyksen säännöt luotiin pohjustamaan ajatusta, jossa halutaan luoda kohtaamisia näkövammaisten ja vammattomien välille kehittäessä inkluusiota näiden ihmisryhmien välillä. Toiminnan alkuperäiseksi tarkoitukseksi muodostui kehittää vammaisurheilulaji maalipalloa, jonka kautta edistetään inkluusiota näkövammaisten ja vammattomien henkilöiden välillä. Yhdistyksen tarkoituksena on myös edistää jäsenkuntansa terveyttä ja hyvinvointia osallistavalla toimintaympäristöllä.

Vuoteen 2020 mennessä  Toiminta on kehittynyt laajalti Aisti Sport ry:n järjestäessä  viikoittain maalipalloharjoituksia kaiken ikäisille, Aisti Play -lasten liikuntakerhoja sekä ensimmäisenä seurana Suomessa näkövammaisten jääkiekkoa.

Viikoittaisten tapahtumien lisäksi yhdistys järjestää kansallisten maalipallosarjojen turnauksia, sekä lapsille ja nuorille suunnattuja Aisti Juniors Cup -maalipalloturnauksia. Yhdistys oli tammi- helmikuussa 2020 järjestämässä koko Euroopan suurinta näkövammaisten jääkiekkoleiriä liikuntakeskus Pajulahdessa. Toimintaa halutaan edelleen kehittää tarkoituksenmukaisesti, sekä lisätä näkövammaisten mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa ja olla osallisena kokonaisvaltaisesti yhteiskunnassa ja onnellisessa elämässä.

Seuran visio

Aisti Sport ry on vuonna 2025 inklusiivinen urheiluseura, joka tarjoaa mahdollisuuden kehittyä lapsesta aikuiseen urheilun ja liikunnan parissa aina kansainväliselle tasolle asti. Seura tarjoaa ammattimaista ohjausta ja valmennusta näkövammaisurheilun kentällä useammassakin lajissa kuin maalipallossa.

Eettiset linjaukset, seuran arvot ja palkitseminen

Seurassa jokaisella on mahdollisuus kasvaa yhdenvertaisena ihmisenä pienestä lapsesta aina myöhempään aikuisuuteen asti. Harrastaja tai toimija voi osallistua täysin omalla tasollaan katsomatta näkötilanteeseen tai fyysiseen kuntoon aloittaen missä elämänvaiheessa tahansa. Seura huomioi osallistujan yksilölliset tarpeet aina parhaan mukaan. Aisti Sportissa jokaisesta harrastajasta pyritään kasvattamaan muut huomioon ottava sekä itseään kunnioittava ja kehittävä osallistuva liikkuja. Toiminta toteutetaan rakentavasti positiivisessa, avoimessa ja rehellisessä ilmapiirissä, jossa kaikki osallistuvat kannustavat toista eteenpäin.

Seura kiittää ja palkitsee vuosittain jäseniään, toimijoitaan, ohjaajiaan, harrastajiaan tai yhteistyökumppaneitaan erityisesti jokakesäisessä Aistin vuosijuhlassa. Vuosijuhlaan kutsutaan seuran jäsenet ja aktiivisimmat toimijat, jotka ovat olleet merkittävästi osallisena seuran toiminnan onnistumisessa ja kehittymisessä.

Arvot

Aisti Sport toimii seuraavien arvojen mukaisesti:

 • Yhdenvertaisuus
 • Kannustava
 • Positiivisuus
 • Rehellisyys
 • Avoimuus ja iloisuus asenteessa

Toiminnan tavoitteet yhdistystoiminnassa

 • Kannattavan toiminnan edistäminen talous huomioon ottaen
 • Hallituksen tehtävien kartoittaminen ja vastuiden jakaminen toiminnan tehostamiseksi

Toiminnan tavoitteet maalipallossa ja näkövammaiskiekossa

 • Osallistua kansallisiin maalipallosarjoihin
 • Kehittää harjoitustoimintaa
 • Osallistua kansainväliseen urheilutoimintaan

Toiminnan tavoitteet lasten ja nuorten toiminnassa

 • Lisätä näkövammaisten lasten ja nuorten liikunnallisia harrastusmahdolisuuksia
 • Kehittää lasten ja nuorten toimintaa erityisesti maalipallossa
 • Rekrytoida uusia toimijoita lasten ja nuorten toimintaan

Toiminnan tavoitteet tiedotuksessa ja markkinoinnissa

 • Verkkosivujen kestävä ylläpito ja ajankohtainen sisällön tuottaminen
 • Some-julkaisujen ja verkkosivuston luonnollinen yhteys seuran kanavissa
 • Yhteistyökumppaneiden etsiminen seuran taloudelliseksi tueksi
 • Tuottaa jäsenistölle jokin tai joitain tiedotteita toimintakauden aikana pitääksemme jäsenistö tietoisena yhdistyksen tapahtumista
 • Tiedottaa ja mainostaa seuran tarjoamaa toimintaa, palveluita ja tuotteita jäsenistön ulkopuolelle

Tarkemmin tavoitteisiin ja niiden toimenpiteisiin voit tutustua aina vuosittaisesta toimintasuunnitelmastamme.

Seuran organisaatio ja vastuuhenkilöiden roolit

Yhdistyksen hallitus

2020-2021
Miika Honkanen (pj), Ville Montonen (jäsen), Markus Tihumäki (jäsen), Azra Tayyebi (jäsen), Henriikka Toivola (jäsen)

2019-2020
Miika Honkanen (pj), Ville Montonen (vpj), Markus Tihumäki (sihteeri), Azra Tayyebi (jäsen), Jani Tuuri (jäsen)

2018-2019
Miika Honkanen (pj), Ville Montonen (vpj), Markus Tihumäki (sihteeri), Jani Tuuri (jäsen), Jenni Tuuri (jäsen)

2017-2018
Miika Honkanen (pj), Jani Tuuri (vpj), Markus Tihumäki (sihteeri), Aleksi Aittola (jäsen), Ville Montonen (jäsen)

Hallituksen tehtäviä

Kaikki hallituksen jäsenet

 • uusien toimijoiden ja jäsenten rekrytointi
 • seurahengen luominen
 • yhteydenpito jäsenistöön
 • varainhankinta
 • vapaaehtoistoiminta
 • tietoisuus seuran asioista ja niiden kehittäminen
 • lopullinen päätös seuran asioista

Puheenjohtaja

 • johtaa seuraa
 • tuntee seuratoimintaan liittyvän lainsäädännön
 • on päävastuussa strategiasta ja toimintasuunnitelmista sekä niiden seurannasta
 • kutsuu hallituksen koolle ja laatii esityslistat yhdessä sihteerin kanssa
 • valmistelee ja hakee hankehakemukset / rahoitukset
 • laatii toiminta-avustusten, tukien ja ym. rahoitusten hakemukset
 • laatii hallituksen toimintasuunnitelman ja talousarvion yhdessä sihteerin ja kirjanpitäjän kanssa
 • laatii hallituksen toimintakertomukset yhdessä sihteerin kanssa
 • tekee yhteistyö-/sponsorisopimukset yhdessä seuran tiedottaja-markkinoijan kanssa
 • pitää yhteyttä liittoon, liikuntajärjestöihin ja -yhdistyksiin, kaupunkiin, yrityksiin, yhteisöihin, sidosryhmiin ja tiedotusvälineisiin sekä omaan jäsenistöön yhdessä seuran tiedottajan kanssa
 • tekee työsopimukset ja vastaa viimekädessä palkanmaksuista
 • hoitaa seuran pr-toimintaa
 • on näkyvä seuran edustaja

Varapuheenjohtaja

 • tuntee seuratoimintaan liittyvää lainsäädäntöä
 • puheenjohtajan ollessa estyneenä hoitaa tämän tehtävät
 • pitää yhteyttä kuntaan, yrityksiin, yhteisöihin ja sidosryhmiin sekä omaan jäsenistöön yhdessä puheenjohtajan ja seuran tiedottajan kanssa

Sihteeri

 • tuntee seuratoimintaan liittyvää lainsäädäntöä
 • laatii kokousten esityslistat yhdessä puheenjohtajan kanssa
 • valmistelee ja kirjoittaa kokousten pöytäkirjat sekä huolehtii niiden säilyttämisestä
 • laatii hallituksen toimintasuunnitelman ja talousarvion yhdessä puheenjohtajan ja kirjanpitäjän kanssa
 • laatii hallituksen toimintakertomukset yhdessä puheenjohtajan kanssa
 • kokoaa yhteen koko seuran toimintasuunnitelmat ja talousarvion
 • kokoaa yhteen koko seuran toimintakertomukset
 • laatii vuosiselvitykset ja tilastot yhdessä puheenjohtajan kanssa
 • pitää yhteyttä kuntaan, yrityksiin, yhteisöihin ja sidosryhmiin sekä omaan jäsenistöön yhdessä puheenjohtajan kanssa

Yhdistyksen virallisiin kirjoitettuihin sääntöihin voit tutustua yhdistyksen säännöt -sivulta.

Valmentajat, ohjaajat ja vastuuhenkilöt

Maalipallo

Miika Honkanen, päävastaava ja valmentaja
Markus Tihumäki, valmentaja
Ville Montonen, valmentaja

Aisti Play

Jenni Kähärä, päävastaava ja palkattu ohjaaja

Miika Honkanen, apuohjaaja

Näkövammaiskiekko

Markus Tihumäki, päävastaava ja yhteyshenkilö
Juuso Utriainen, valmentaja

Maalipallon turnaustapahtumat

Miika Honkanen, turnausjohtaja

Tapahtumien vapaaehtoisrekrytointi

Markus Tihumäki, vapaaehtoisvastaava

Tapahtumien logistiikka

Jani Tuuri, kuljetusjärjestelijä

Seuran tiedotus ja markkinointi

Markus Tihumäki, tiedottaja ja markkinoija
Miika Honkanen, markkinoija

Seuran tuotetilaukset

Miika Honkanen, tilausvastaava (alk. tammikuu 2020)

Azra Tayyebi, tilausvastaava (alk. kesäkuu 2020)

Laskutus

Anniina Latikka, laskuttaja (alk. kevät 2020)

Verkkosivusto

Markus Tihumäki, sisällöntuottaja: kehittäminen ja ylläpito

Samuli Harjunen, tekninen työ: visuaalinen rakentaminen ja koodaus

Kirjanpito

Seuralla on ulkopuolinen palkattu kirjanpitäjä.

Kaikki seuran yhteystiedot löytyvät yhteystiedot-sivulta.

Käytännön toimintaperiaatteita

Joukkue-/ryhmäkohtaiset pelisäännöt

Aisti Sportissa ei hyväksytä minkäänlaista syrjimistä tai kiusaamista missään toiminnassa. Seura toteuttaa toimintaa yhdenvertaisesti arvojensa mukaisesti. Toiminnan tarkoitus on olla avointa ja rehellistä kunnioittaen yksilön tarpeita. Seura kunnioittaa positiivista ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa jokainen uusi kokeilija tai mahdollinen harrastaja otetaan aina innolla ja kannustavasti vastaan. Aisti Sportiin jokainen on tervetullut näkötilanteeseen, ikään, sukupuoleen, taitotasoon tai etniseen taustaan katsomatta. Seurassa ylläpidetään avointa kommunikaatiota jäsenistön välillä. Alaikäisten harrastajien kohdalla kommunikoidaan myös vanhempien kanssa. Seuran kilpailujoukkueissa pyritään kehittämään joukkuetta kokonaisuudessaan, mutta myös yksilöiden kautta siten, että kunkin kauden joukkue on parhaimmillaan kauden tärkeimmissä turnauksissa. Maalipallon 1. divisioonan joukkueessa pyritään peluuttamaan jokaista pelaajaa. Jokainen joukkueen jäsen voi itse vaikuttaa peliaikaan kiinnostuksellaan ja tekemisellään arkiharjoittelussa. SM-sarjan sekä kansainvälisten turnausten edustusjoukkueessa toiminta pohjautuu huippu-urheilullisiin periaatteisiin, jolloin joukkuetta pyritään yhtälailla kehittämään tärkeimpiin turnauksiin mutta samassa peluutetaan yleisesti parhainta mahdollista kokoonpanoa.

Joukkueet

Seuramme joukkueet ja niiden kokoonpanot löydät joukkueet-sivulta.

Joukkueeseen valitseminen

Löydät etenemismahdollisuudet seurassamme harrastajan polusta.

Harjoitukset ja toimintaan osallistumismahdollisuudet

Aisti Play

Aisti Play -lasten liikuntakerhot on suunniteltu 2-10 -vuotiaille näkövammaisille ja näkeville. Pienimmillä on mukanaan vanhempi. Löydät ajankohtaiset kausi- ilmoittautumiset, hinnoittelun ja liikuntakerhon kattavammat tiedot Aisti Play – sivultamme. Katso myös harrastajan polku.

Maalipallo

Maalipallotoimintaan on jokainen tervetullut. Voit tulla kokeilemaan tai harrastamaan lajia niin näkövammaisena kuin näkevänä katsomatta ikään tai taitotasoon. Meillä on toimintaa niin junioreille kuin aikuisille. Lisäksi ohjaamme kiinnostuneita valmentajan tai tuomarin tehtäviin. Katso lisää valmennuslinjasta ja harrastajan polustamme. Maalipallon harjoitteluaikataulun, hinnoittelun ja tarkemmat tiedot löydät maalipallo-sivulta.

Näkövammaiskiekko

Jääkiekkoharjoituksemme on suunniteltu lähinnä näkövammaisille harrastajille, mutta myös näkevistä kiekkoilijoista on etua harjoittelussa. Jäälle voi hypätä kuka tahansa ikään ja kokemukseen katsomatta. Otamme myös vastaan kiinnostuneita valmentaja- tai tuomariehdokkaita ohjaten lajin pariin. Lue mahdollisuuksistasi lisää valmennuslinja ja harrastajan polustamme. Näkövammaiskiekon harjoitusaikataulut, hinnoittelun ja tarkemmat tiedot löydät näkövammaiskiekko-sivulta.

Vapaaehtoiset toimitsijat tapahtumissa

Haemme vuosittain vapaaehtoisia toimitsijoita järjestämiimme tapahtumiin. Suurin tarve on vuotuisissa maalipalloturnauksissa, joissa vapaaehtoisen toimitsijan tehtäviä ovat:

 • Maalituomari
 • Pöytäkirjan hoitaja
 • Pelikellon käyttäjä
 • Livestreamin ylläpitäjä
 • DJ-kuuluttaja
 • Some-tiedottaja

Tarvitsemme jokaiseen tehtävään useita henkilöitä ja rekryämme kiinnostuneita aina ennen tapahtumaa. Kiinnostuessasi vapaaehtoistoimitsijan tehtävistä voit ottaa suoraan yhteyttä vapaaehtoisvastaavaamme, jonka löydät yhteystiedot-sivulta. Vapaaehtoisen toimitsijan työ on mittaamattoman arvokasta ja mahdollistaa onnistuneen tapahtuman järjestelyn. Kirjoitamme osallistuneille halutessaan myös työtodistuksen tehdystä työstä.

Talous

Aisti Sport ry ei kerää toiminnallaan voittoa tai tuottoa sen osallisille, vaan pyrkii saavuttamaan taloudessa riittävää liikkumavaraa toiminnan ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.

Seura rahoittaa toimintaansa muun muassa kaupungin liikunnan toiminta-avustuksilla, lahjoituksilla sekä varainhankinnalla. Seurassa varainhankintaa ovat Aisti Sport -vaatetuotteiden sekä lajien tilatun ammattiohjauksen myynti esimerkiksi maalipallodemoina yrityksille tai kouluille. Lisäksi seura saa varoja tapahtumajärjestelyistä esimerkiksi kotimaisten maalipallosarjojen osallistumis- ja kanttiinituloista. Jäsen- ja harjoituskausimaksut ovat merkittävässä osassa taloudellisen kannattavuuden takaamisessa.

Seura hyödyntää saatuja varoja esimerkiksi harrastevälineiden, kuten Aisti Playn pelien, maalipallojen, kiekkojen ja lainavarusteiden hankintaan sekä harrastamisen tukemiseen. Hyvien välineiden olemassaolo takaa laadukkaan seuratoiminnan. Seura käyttää varoja jatkuvasti toiminnan kehittämiseen. Lisäksi seura pyrkii aina asettamaan jäsenilleen harjoituskausimaksut edullisimman kannattavuuden mukaan.

Aisti Sport ry:n jäsenmaksut

 • Varsinainen jäsen 20€/toimintakausi
 • Kannatusjäsen 40€/toimintakausi

Jäsenille kuuluu aina 10%-alennus varainhankintatuotteista ja harjoituskausimaksuista. Harjoituskausimaksut löydät aina lajisivuiltamme. Lue lisää jäsenyydestä ja jäseneksi liittymisestä ’liity jäseneksi’ -kohdasta. Voit myös tiedustella maksuista lisää seuran puheenjohtajalta tai sähköpostitse aistisport@gmail.com.