Valmennuslinja ja harrastajan polku Aisti Sportissa

Valmennuslinja ja harrastajan polku on luotu keväällä 2020, joten siitä puuttuu näkövammaisjalkapallo lajina, eikä Aisti Games -toimintaa vielä suoranaisesti huomioida tällä sivulla. Valmennuslinja ja harrastajan polku pätevät lähtökohtaisesti kuitenkin myös uudessa toiminnassa.

Valmennus

Aisti Sportissa pyritään valmentamaan ja ohjaamaan henkilöitä urheilullisesti ja liikunnallisesti monipuolisiksi. Joukkuepelit ja yhdessä tekeminen ovat valmennuksessa isossa roolissa, mutta jokaista ohjataan sekä valmennetaan yksilön tarpeet huomioiden. Harrastajat Aisti Sportissa ovat iältään ja taitotasoltaan erilaisia, joten yksilöllinen ohjaaminen ja eriyttäminen ovat mukana kaikessa toiminnassa. Aisti Sportissa jokaisesta harrastajasta pyritään kasvattamaan muut huomioon ottava sekä itseään kehittävä osallistuva joukkuepelaaja. Valmentaminen toteutetaan rakentavasti positiivisessa ilmapiirissä, jossa kaikki osallistujat kannustavat toista eteenpäin.

Liikunta lapsena ja nuorena

Aisti Sportissa lapset pääsevät tutustumaan ja aloittamaan liikunnan näkövammaisena tai vammattomana leikkien ja pelien kautta. Meillä on Aisti Play -lasten liikuntakerhot pienille 2-5- ja isommille 6-10 -vuotiaille lapsille. Tätä vanhemmille on suunnitteilla oma ryhmä, jossa maalipallo ja muu urheilu ovat suuremmassa roolissa kuin pienemmillä. Monipuolisen liikunnan avulla pyritään edistämään harrastajan fyysismotorisia ja psyykkis-sosiaalisia taitoja terveyden sekä ihmisenä kasvamisen edistämiseksi. Monipuoliset liikunnalliset taidot kehittävät lasta ja nuorta mahdollista urheilu- tai liikuntaharrastusta varten.

Liikunta aikuisena

Toimintaamme voi täysin hypätä mukaan aikuisena. Jokainen aikuinen ikään, näkötilanteeseen ja liikunnalliseen tasoon katsomatta on tervetullut aloittamaan seurassamme harrastamisen. Näkövammaisen kohdalla saattaa usein taustalla olla myös vammautuminen, jolloin tutustuminen näkövammaisena harrastamiseen alkaa vasta sopivassa elämänvaiheessa. Aikuisena aloittaessa on yhtälaiset mahdollisuudet kehittyä liikkujana ja urheilijana. Tarjoamamme harrastukset lisäävät inkluusiota näkövammaisten ja vammattomien välillä, mutta myös antavat juuri vammautuneelle merkittävää vertaistukea monipuolisessa, avoimessa ja sosiaalisessa ympäristössä.

Maalipallo harrastajana

Meillä voit iästä, näkötilanteesta ja taitotasosta riippumatta tulla harrastamaan tai kokeilemaan maalipalloa. Maalipallossa voit edetä satunnaisesta harrastajasta harjoituksissa kansalliselle tai kansainväliselle huipulle. Lapset ja nuoret voivat kokeilla maalipalloa viikkoharjoituksissa, sekä tutustua ja kokeilla kilpailutoimintaa Aisti Juniors Cup -turnauksissa. Aikuiset voivat lähteä kokeilemaan harrastamista samalla tavalla viikoittaisissa harjoituksissa. Kehittyessä kansallisessa kilpailutoiminnassa maalipalloa voi sarjatasolla ensin kokeilla 1. divisioonassa kokeilevana pelaajana veloituksetta, ja jos harrastuneisuutta sekä tahtoa löytyy, voidaan pelaaja nimetä varsinaiseksi pelaajaksi joukkueeseen. 1. divisioonasta voi taitojen kehittyessä nousta SM-sarjan joukkueeseen. Kansalliselta tasolta voi pelaaja nousta kansainväliselle tasolle edustamaan Aistia esimerkiksi Super European Goalball League (SEGL) -sarjaan, joka on kovatasoinen Euroopan seurajoukkueiden mestaruussarja. Näkövammainen pelaaja voi kehittyessään nousta myös maajoukkuetasolle, jolloin maajoukkue kutsuu mukaan toimintaan. Maajoukkueessa mahdollisuudet ovat aina paralympialaisiin asti. Aisti Sportissa voi näin ollen harrastaa maalipalloa iästä, näkötilanteesta ja taitotasosta riippumatta.

Näkövammaiskiekko harrastajana

Jääkiekon harrastaminen on myös Aisti Sportissa mahdollista näköön, ikään ja taitotasoon katsomatta. Näkövammaiskiekkoon voi tulla tutustumaan ja kokeilemaan lajia viikoittaisissa harjoituksissamme. Aisti Sport on käynnistänyt näkövammaisten jääkiekkotoiminnan Suomessa keväällä 2020 ja sitä voi harrastaa viikoittaisissa harjoituksissa osaavassa ohjauksessa. Näkövammaiskiekossa ei ole Suomessa vielä sarjatoimintaa, mutta kasvavassa lajissa turnauksiin voi osallistua jo Pohjois-Amerikassa. Näkövammaisten jääkiekkotoiminta on kehittymässä vauhdikkaasti ja lajin pariin tullessa voi kehittyä mahdollisuuksien ja lajin mukana aina kansainväliselle tasolle asti. Alkuun toiminta kehittyy Suomessa ja harrastajana voit liikkua jäällä taitotasoon, ikään ja näkötilanteeseen katsomatta aina luistelun opettelusta kiekonkäsittely- ja pelitaitoharjoitteluun.

Valmentajaksi

Emme varsinaisesti edellytä valmentajalta aikaisempaa kokemusta lajeista tai valmennuksesta, sillä maalipallo on hyvin erityyppinen laji kuin mikään muu. Näkövammaiskiekko puolestaan on hyvin lähellä normaalia jääkiekkoa ja lajissa päteekin samoja lainalaisuuksia. Kokemus valmentamisesta katsotaan kuitenkin eduksi. Me koulutamme ja neuvomme halukkaita pääsemään lajeihin sisään. Valmentajaksi pääsy edellyttää innostuneisuutta ja avointa mieltä näkövammaislain pariin. Näkövammaisten kanssa toimiessa on sanallinen viestintä ja yksilöllisten tarpeiden huomioiminen erittäin tärkeässä osassa. Aisti Sportissa voi tulla tutustumaan valmentamiseen ja ohjaamiseen viikoittaisissa harjoituksissa apuohjaajana. Mikäli henkilö innostuu maalipallon tai näkövammaiskiekon valmentamisesta voi henkilö ensin osallistua viikoittaisten harjoitusten ohjaamiseen. Isomman kipinän syttyessä voi henkilö aloittaa valmennukseen tutustumisen ensin kilpailutoiminnassa huoltajan roolissa seuran joukkueissa kansallisella sarjatasolla. Valmennustaitojen kehittyessä on mahdollista päästä joukkueen varsinaiseksi valmentajaksi. Valmentajaa kehitetään kouluttamalla ensin seuran sisällä henkilökohtaisesti. Valmentajan on myös mahdollista osallistua Etelä-Suomen liikunta ja urheilujärjestö ESLU:n valmentaja- sekä ohjaajakoulutuksiin. Lisäksi on mahdollista hakea AHOS-apurahaa Suomen paralympiakomiteasta kouluttautumista varten. Valmentajan ja ohjaajan on siis mahdollista löytää Aisti Sportista itselleen sopiva taso valmennukselle tai edetä aina maajoukkuetason valmentajaksi. Mikäli motivaatiota löytyy kehittymisen eteen, maajoukkue voi kutsua mukaan toimintaan.

Harrastajan polku

Taso 1: Tietoisuus seurasta ja harrastusmahdollisuuksista

”Kuulin kaverilta…”

 • Aisti Play -lasten liikuntakerho 2-vuotiaista 10-vuotiaisiin, näkövammaisille ja näkeville
 • Maalipalloharjoitukset kaiken ikäisille, näkövammaisille ja näkeville
 • Näkövammaiskiekkoharjoitukset kaiken ikäisille, lähtökohtaisesti näkövammaisille mutta myös näkevät eduksi

Taso 2: Kokeilu

”Haluaisin tulla tutustumaan…”

Lapset ja nuoret:

 • Aisti Play -liikuntakerhot
 • maalipalloharjoitukset
 • näkövammaiskiekkotreenit

Aikuiset:

 • maalipalloharjoitukset
 • näkövammaiskiekkotreenit

Taso 3: Harrastaminen

”Tykkään lajista ja haluaisin harjoitella lisää…”

Lapset ja nuoret:

 • Pienimpien kasvaminen liikkujana Aisti Playn kautta
 • viikoittaiset maalipalloharjoitukset ja Aisti Juniors Cup -maalipalloturnaukset
 • viikoittaiset näkövammaiskiekkoharjoitukset

Aikuiset:

 • viikoittaiset maalipalloharjoitukset
 • viikoittaiset näkövammaiskiekkoharjoitukset

Taso 4: Kilpailutoiminta

”Olen jo riittävän hyvä kilpailutoimintaan…”

Lapset ja nuoret:

 • maalipallon Aisti Juniors Cup -turnaukset sekä Suomen 1. divisioonassa kokeilu
 • kokeilusta varsinaiseksi pelaajaksi joukkueeseen (näkövammaiset ja näkevät)
 • vuosittainen näkövammaiskiekon kansainvälinen lasten ja nuorten vapaa turnaus sekä ’blind hockey development camp’ Kanadassa (vain näkövammaiset)
 • maalipallossa ja näkövammaiskiekossa mahdolliset lisätapahtumat

Aikuiset:

 • Suomen maalipallon 1. divisioonassa kokeilu
 • kokeilusta varsinaiseksi pelaajaksi joukkueeseen (näkövammaiset ja näkevät)
 • kehittyminen SM-sarjaan: kokeilu SM-sarjajoukkueessa ja nimeäminen varsinaiseksi pelaajaksi (näkövammaiset ja näkevät)
 • näkövammaiskiekossa vapaat turnaukset ja ’blind hockey development camp’ Pohjois-Amerikassa sekä muut tapahtumat mahdollisesti myös Euroopassa (vain näkövammaiset)

Taso 5: Kansainvälinen kilpailutoiminta

”Olen harjoitellut ja kehittynyt jo korkeammalle tasolle…”

Nuoret ja aikuiset:

 • maalipallon edustusjoukkueeseen nimeäminen ja osallistuminen eurooppalaiseen seurajoukkueiden mestaruussarja SEGL:iin tai muihin kansainvälisiin turnauksiin (näkövammaiset ja näkevät sääntöjen puitteissa)
 • näkövammaiskiekossa osallistuminen kansainvälisiin turnauksiin yksilönä tai seuran edustusjoukkueessa (vain näkövammaiset)

Taso 6: Huippu-urheilu- ja maajoukkuetaso

”Kehitykseni on huomattu maajoukkueessa…”

Nuoret ja aikuiset:

 • maalipallossa maajoukkuesopimus ja mahdollisuudet aina paralympialaisiin (vain näkövammaiset)
 • näkövammaiskiekossa toiminnan kasvaessa maajoukkueen muodostuminen ja usean maan arvokilpailut, jopa paralympialaiset (vain näkövammaiset)