Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Tämä on Aisti Sport ry:n hallituksen luoma toimintasuunnitelma toimintakaudelle 2019-2020. Toimintasuunnitelmassa on esitelty toiminnan painopisteet, sekä niihin kohdistuvat tavoitteet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi.

Painopiste 1. Yhdistystoiminta

Tavoite 1. Kannattavan toiminnan edistäminen.

Toimenpiteet: Yhdistyksen järjestämät tapahtumat, tuotteet ja palvelut toteutetaan taloudellisesti kannattavasti ottaen huomioon yhdistyksen taloudellisen kokonaisuuden. Kannattavuuden lisäämiseksi pyritään hakemaan taloudellisia avustuksia toiminnan tueksi ja lisätäkseen tarkoituksen mukaista toimintaa.

Tavoite 2. Hallituksen tehtävien kartoittaminen ja tehtävien jakaminen hallituksen sisällä, jatkaen projektia edeltävästä toimintakaudesta.

Toimenpiteet: Hallituksen järjestäytymiskokouksessa listataan yhdistystoiminnan tehtäviä, joita jaetaan hallituksen jäsenien kesken.

Tavoite 3. Taloushallinnon uudelleen järjestely ja kehittäminen

Toimenpide: Talouden hoitaja Irma Piironen on jättäytymässä tehtävästä ja laskutukseen, maksuliikenteen seuraamiseen, laskujen maksuun ja kirjanpitoon tarvitaan uudelleen järjestely.

Painopiste 2. Maalipallo

Tavoite 1. Osallistua kansallisiin maalipallosarjoihin kaudella 2019-20.

Toimenpiteet: Osallistutaan Kansallisten maalipallosarjojen SM-sarjaan joukkueella Aisti Sport ja 1. Divisioonaan joukkueella Aisti Open.

Tavoite 2. Kehittää harjoitustoimintaa

Toimenpiteet: Lisätä viikottainen maalipallon harjoitusmäärä yhdestä kahteen.

Tavoite 3. Osallistua kansainväliseen maalipallotoimintaan.

Toimenpiteet: Osallistutaan Aisti Sport joukkueella Super European Goalball League -sarjaan kaudella 2019-20. Kartoitetaan mahdollisuuksia ja kiinnostusta osallistua muihin kansainvälisiin turnauksiin.

Painopiste 3. Lapset ja nuoret

Tavoite 1. Lisätä näkövammaisten lasten liikunnallisia harrastusmahdolisuuksia.

Toimenpiteet: järjestää Aisti Play  lasten liikuntakerho. Pyrkiä järjestämään lapsille ja nuorille maalipallon viikkoharjoitus.

Tavoite 2. Kehittää lasten ja nuorten maalipallossa toimintaa.

Toimenpiteet: Järjestää Lapsille ja nuorille suunnattu matalan kynnyksen maalipalloturnaus yhdessä tai kahdessa kansallisten maalipallosarjan turnauksen yhteydessä.

Tavoite 3. Rekrytoida lasten ja nuorten toimintaan toimijoita.

Toimenpiteet: Hankkia henkilöitä valmentajiksi matalan kynnyksen turnauksiin ja mahdollisiin viikkoharjoituksiin.

Painopiste 4. Tiedotus ja markkinointi

Tavoite 1. Verkkosivujen kestävä ylläpito ja ajankohtainen sisällön tuottaminen

Toimenpiteet: Sivuilla julkaistaan säännöllisesti ajankohtaista tietoa yhdistyksen toiminnasta ja tehtävää hoitaa merkitty henkilö tai useampia henkilöitä.

Tavoite 2. Somen ja verkkosivuston luonnollinen yhteys julkaisuissa kaikissa kanavissa

Toimenpiteet: Julkaistaessa verkkosivuilla ajankohtaista tietoa mainostetaan asiaa sosiaalisessa mediassa, joita yhdistyksellä Facebook ja Instagram.

Tavoite 3. Yhteistyökumppaneiden etsiminen taloudelliseksi tueksi verkkosivujen ylläpidon kustannuksiin

Toimenpiteet: Myydään verkkosivuilta mainospaikkaa mahdollisille yhteistyökumppaneille kattaakseen verkkosivujen kulut.

Tavoite 4. Tuotetaan jäsenistölle jokin tai joitain tiedotteita toimintakauden aikana pitääksemme jäsenistö tietoisena yhdistyksen tapahtumista

Toimenpiteet: Lähetetään jäsenistölle sähköpostitse tiedotteita tulevista yhdistyksen asioista, joissa tietoa mahdollisuuksista osallistua tapahtumiin tai niiden järjestelyihin. Esimerkki rytmitys kolme kertaa toimintakaudessa kesäkuussa vuosikokouksen jälkeen, ennen syyskautta ja ennen kevätkauden alkamista.

Tavoite 5 Yhdistyksen toiminnan ja palveluiden sekä tuotteiden tiedottaminen ja mainostaminen ulkopuolisille

Toimenpiteet: Tiedotetaan ja mainostetaan verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa mahdollisuuksista osallistua yhdistyksen toimintaan, sekä ostaa yhdistyksen tuotteita tai palveluita.