Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Tämä on Aisti Sport ry:n hallituksen luoma toimintasuunnitelma toimintakaudelle 2020-2021. Toimintakausi alkaa aina 1. kesäkuuta ja päättyy 31. toukokuuta. Toimintasuunnitelmassa on esitelty toiminnan painopisteet, sekä niiihin asetetut tavoitteet ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Toimintasuunnitelman tarkoitus on luoda suunnitelma ja pohja toiminnalle, jota noudattamalla toiminta kehittyy.

Painopisteet, tavoitteet ja toimenpiteet

Painopiste 1. Yhdistystoiminta

Tavoite 1. Kannattavan toiminnan edistäminen.

Yhdistyksen järjestämät tapahtumat, tuotteet ja palvelut toteutetaan taloudellisesti kannattavasti ottaen huomioon yhdistyksen taloudellinen kokonaisuus. Kannattavuuden lisäämiseksi pyritään hakemaan taloudellisia avustuksia toiminnan tueksi kehittämään ja lisäämään tarkoituksenmukaista toimintaa.

Tavoite 2. Hallituksen tehtävien kartoittaminen ja vastuiden jakaminen toiminnan tehostamiseksi.

Toimenpiteet: Hallituksen järjestäytymiskokouksessa listataan yhdistystoiminnan tehtäviä, joita jaetaan hallituksen jäsenien kesken. Tehtäviä jaetaan tasaisemmin läpi toimintakauden, jotta tehtävät eivät kuormita ketään liikaa ja toiminnan kehittyminen voidaan taata.

Painopiste 2. Maalipallo ja muu harrastustoiminta

Tavoite 1. Osallistua kansallisiin maalipallosarjoihin kaudella 2020-21.

Toimenpiteet: Kansallisten maalipallosarjojen SM-sarjaan joukkueilla Aisti Sport ja Aisti Revolution sekä 1. divisioonaan joukkueella Aisti Open.

Tavoite 2. Kehittää harjoitustoimintaa

Toimenpiteet: Lisätä viikoittaista maalipallon harjoitusmäärää kahdesta kolmeen. Järjestää säännöllistä näkövammaiskiekkoharjoittelua. Kehittää harjoitustoiminnan laatua hankkimalla vakituiset valmentajat tai ohjaajat kulukorvausta tai palkkiota vastaan, sekä etsiä näkövammaiskiekkoharjoituksiin avustajia.

Tavoite 3. Osallistua kansainväliseen urheilutoimintaan.

Toimenpiteet: Osallistutaan Aisti Sport joukkueella Super European Goalball League -sarjaan kaudella 2020-21. Kartoitetaan myös muita mahdollisuuksia ja osallistutaan muihin kansainvälisiin turnauksiin. Tarjotaan näkövammaiskiekon harrastajille mahdollisuus hakeutua kansainvälisille näkövammaisten jääkiekon harjoitusleireille tai turnauksiin.

Painopiste 3. Lapset ja nuoret

Tavoite 1. Lisätä näkövammaisten lasten liikunnallisia harrastusmahdolisuuksia.

Toimenpiteet: Järjestää Aisti Play -lasten liikuntakerho sekä lisätä tarjontaan myös Aisti Play -nuorten toiminta. Järjestää lapsille ja nuorille kohdistettu maalipallon viikkoharjoitus, sekä tarjota mahdollisuus näkövammaiskiekon harrastamiseen.

Tavoite 2. Kehittää lasten ja nuorten toimintaa maalipallossa.

Toimenpiteet: Järjestää Aisti Juniors Cup, joka antaa lapsille ja nuorille kilpailumahdollisuuden maalipallossa.

Tavoite 3. Rekrytoida lasten ja nuorten toimintaan toimijoita.

Toimenpiteet: Hankkia henkilöitä valmentajiksi matalan kynnyksen turnauksiin ja mahdollisiin viikkoharjoituksiin.

Painopiste 4. Tiedotus ja markkinointi

Tavoite 1. Verkkosivujen kestävä ylläpito ja ajankohtainen sisällön tuottaminen

Toimenpiteet: Sivuilla julkaistaan säännöllisesti ajankohtaista tietoa yhdistyksen toiminnasta ja tehtävää hoitaa vastuuhenkilö tai useampia henkilöitä.

Tavoite 2. Somen ja verkkosivuston luonnollinen yhteys julkaisuissa kaikissa kanavissa

Toimenpiteet: Julkaistaessa verkkosivuilla ajankohtaista tietoa mainostetaan asiaa sosiaalisessa mediassa, joita yhdistyksellä Facebook- ja Instagram-tilit.

Tavoite 3. Yhteistyökumppaneiden etsiminen seuran toiminnan taloudelliseksi tueksi

Toimenpiteet: Myydään verkkosivuilta mainospaikkaa ja näkyvyyttä tarjoten myös yhdistyksen osaamista mahdollisille yhteistyökumppaneille saadaksemme taloudellista tukea toiminnan taustalle.

Tavoite 4. Tiedotetaan jäsenistöä seuran toiminnasta toimintakauden aikana pitääksemme jäsenistö tietoisena
yhdistyksen tapahtumista

Toimenpiteet: Kutsutaan jokainen yhdistyksen jäsen seuran whatsapp-ryhmään, jonka kautta tiedotetaan seuran toiminnasta ja tapahtumista. Keskusteluryhmä on reaaliaikainen kanava saavuttaa seuran julkiset tiedotteet, mutta sitä käytetään myös pelkkään sisäiseen tiedotukseen.

Tavoite 5. Yhdistyksen toiminnan ja palveluiden sekä tuotteiden tiedottaminen ja mainostaminen ulkopuolisille

Toimenpiteet: Tiedotetaan ja mainostetaan verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa mahdollisuuksista osallistua yhdistyksen toimintaan, sekä ostaa yhdistyksen tuotteita tai palveluita.