Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Tämä on Aisti Sport ry:n hallituksen luoma toimintasuunnitelma toimintakaudelle 20212022. Toimintakausi alkaa aina 1. kesäkuuta ja päättyy 31. toukokuuta. Toimintasuunnitelmassa on esitelty toiminnan painopisteet, sekä niihin asetetut tavoitteet ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Toimintasuunnitelman tarkoitus on luoda suunnitelma ja pohja toiminnalle, jota noudattamalla toiminta kehittyy.

Painopisteet, tavoitteet ja toimenpiteet

Painopiste 1. Yhdistystoiminta

Tavoite 1.  Tasapainoinen talous

Toimenpiteet: Talousarvion mukaan toimintakausi 2021-2022 on alijäämäinen, poiketen edellisistä toimintakausista. Tavoitteena on sijoittaa hankittuja varoja uusiin toimintoihin, toimintaan ja toimitiloihin. Tasapainoinen talous tarkoittaa maltillista alijäämää, mutta säilyttäen puskurin juoksevia menoja varten.

Tavoite 2. Hallituksen ja muiden hallinnon tehtävien kartoittaminen sekä jakaminen toiminnan tehostamiseksi.

Toimenpiteet: Hallituksen järjestäytymiskokouksessa listataan yhdistystoiminnan tehtäviä, joita jaetaan hallituksen jäsenien kesken. Tehtäviä jaetaan tasaisemmin läpi toimintakauden, jotta tehtävät eivät kuormita ketään liikaa ja toiminnan kehittyminen voidaan taata.

Tavoite 3.  Taloushallinnan kehittäminen

Toimenpiteet: Hankitaan taloushallinnan työkalut työskentelyn tehostamiseksi, koska toiminta laajenee sekä kehittyy. Hankitaan lisää henkilöresursseja talouden hallintaan. Kokreettisena tehtävänä tositteiden järjestyksessä pito.

Tavoite 4. Edullisten toimitilojen hankinta

Toimenpiteet: Hankitaan edulliset tilat yhdistykselle, jossa voidaan toteuttaa pienimuotoista toimintaa ja erityisesti käyttää varastotilana. Varastotilan puute jarruttaa toiminnan kehittymistä, sekä yksittäisten toimijoiden kotivarastotilat alkavat olla täynnä.

Painopiste 2. Maalipallo ja muu harrastustoiminta

Tavoite 1. Osallistua kansallisiin maalipallosarjoihin kaudella 2021-2022.

Toimenpiteet: Osallistutaan Kansallisten maalipallosarjojen SM-sarjaan joukkueilla Aisti Sport ja Aisti Revolution sekä 1. divisioonaan joukkueella Aisti Open.

Tavoite 2. Kehittää lajiharjoitustoimintaa

Toimenpiteet: Kehitetään maalipallon viikkoharjoitteluun kaksi säännöllistä ja aktiivista viikkoharajoitusta, joissa on vakituiset tuomarit ja/tai ohjaajat. Kehitetään maalipallon viikkoharjoituksiin toimintatavat, joilla huomioidaan pelaajien tasoerot.  Järjestetään säännöllistä näkövammaiskiekkoharjoittelua. Kehitetään harjoitustoiminnan laatua hankkimalla jäävuoroille vakituiset valmentajat tai ohjaajat kulukorvausta tai palkkiota vastaan, sekä etsitään näkövammaiskiekkoharjoituksiin avustajia. Käynnistetään aikuisille ja nuorille suunnattu näkövammaisjalkapallon viikoittainen harjoitusvuoro.

Tavoite 3. Osallistua kansainväliseen urheilutoimintaan.

Toimenpiteet: Osallistutaan Aisti Sport joukkueella Super European Goalball League -sarjaan. Kartoitetaan mahdollisuuksia ja kiinnostusta osallistua muihin kansainvälisiin turnauksiin. Osallistutaan kiinnostuksen mukaan  muuhunkin kansainväliseen maalipallotoimintaan.  Tarjotaan näkövammaiskiekon harrastajille myös mahdollisuus hakeutua kansainvälisille näkövammaisten jääkiekon harjoitusleireille tai turnauksiin.

Painopiste 3. Lapset ja nuoret

Tavoite 1. Lisätä näkövammaisten lasten liikunnallisia harrastusmahdollisuuksia.

Toimenpiteet: Järjestetään Aisti Play -lasten liikuntakerho sekä ylläpidetään tarjonnassa Aisti Play -nuorten toiminta. Toteutetaan yhdistyksen  hanke, jonka tavoitteena on kehittää näkövammaisten lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia. Hankkeen avulla käynnistetään viikoittaiset ryhmät maalipalloon, näkövammaisjalkapalloon ja näkövammaiskiekkoon.

Tavoite 2. Kehittää lasten ja nuorten toimintaa näkövammaisurheilussa.

Toimenpiteet: Järjestetään matalan kynnyksen maalipalloturnaus lapsille ja nuorille. Kehitetään näkövammaisille lapsille ja nuorille mahdollisuuksia osallistua valtakunnallisesti näkövammaisurheilulajeihin näkövammaisjalkapallo- ja näkövammaiskiekkoleiritapahtumien kautta.

Tavoite 3. Rekrytoida lasten ja nuorten toimintaan toimijoita.

Toimenpiteet: Hankitaan henkilöitä valmentajiksi viikkoharjoituksiin ja matalan kynnyksen turnauksiin.

Painopiste 4. Tiedotus ja markkinointi

Tavoite 1. Verkkosivujen kestävä ylläpito ja ajankohtainen sisällöntuottaminen

Toimenpiteet: Sivuilla julkaistaan säännöllisesti ajankohtaista tietoa yhdistyksen toiminnasta ja tehtävää hoitaa vastuuhenkilö tai useampia henkilöitä.

Tavoite 2. Somekanavien aktiivisuus ja löydettävyyden kehittäminen

Toimenpiteet: Julkaistaessa verkkosivuilla ajankohtaista tietoa mainostetaan asiaa sosiaalisessa mediassa, joita yhdistyksellä ovat Facebook- ja Instagram-tilit. Tuotetaan somekanaviin kiinnostavaa materiaalia järjestämästämme toiminnasta. Ylläpidetään seuran YouTube-tiliä.

Tavoite 3. Yhteistyökumppaneiden etsiminen ja ylläpitäminen seuran toiminnan taloudellisena tukena

Toimenpiteet: Myydään verkkosivuilta mainospaikkaa ja näkyvyyttä tarjoten myös yhdistyksen osaamista mahdollisille yhteistyökumppaneille saadaksemme taloudellista tukea toiminnan taustalle.

Tavoite 4. Tiedotetaan jäsenistöä seuran toiminnasta toimintakauden aikana pitääksemme jäsenistö tietoisena yhdistyksen tapahtumista

Toimenpiteet: Kutsutaan jokainen yhdistyksen jäsen seuran Whatsapp-ryhmään, jonka kautta tiedotetaan seuran toiminnasta ja tapahtumista. Keskusteluryhmä on reaaliaikainen kanava saavuttaa seuran julkiset tiedotteet, mutta sitä käytetään myös pelkkään sisäiseen tiedotukseen.

Tavoite 5. Yhdistyksen toiminnan ja palveluiden sekä tuotteiden tiedottaminen ja mainostaminen ulkopuolisille

Toimenpiteet: Tiedotetaan ja mainostetaan verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa mahdollisuuksista osallistua yhdistyksen toimintaan, sekä ostaa yhdistyksen tuotteita tai palveluita.