Aisti Sport ry käynnistää opetus- ja kultturiministeriön tukeman hankkeen näkövammaisten lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien kehittämiseksi

Teksti: Miika Honkanen ja Markus Tihumäki, hankkeen koordinaattorit

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 13 000 euroa seuratoiminnan kehittämistukea Aisti Sport ry:n kaksivuotisen hankkeen ensimmäiselle vuodelle. Hankkeen tavoitteena on monipuolistaa ja kehittää näkövammaisten lasten ja nuorten liikunnallisia harrastusmahdollisuuksia. Hankkeen myötä on tarkoitus käynnistää säännöllinen lapsille ja nuorille kohdistettu toiminta maalipalloon, näkövammaisjalkapalloon sekä näkövammaiskiekkoon.

”Aisti Sport ry haluaa olla muuttamassa maailmaa paremmaksi paikaksi yhdenvertaistamalla
näkövammaisten lasten ja nuorten liikunnallisia harrastusmahdollisuuksia.”

Hankkeen tavoitteet

Aisti Sport ry:n tavoitteena on kehittää näkövammaisten lasten ja nuorten liikunnallisia harrastusmahdollisuuksia. Näkövammaisten lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksissa on Suomessa kehitettävää erityisesti joukkueurheilulajien osalta. Harrastusmahdollisuuksien kehittämiseksi seuran tavoitteena on aloittaa viikoittaiset ryhmät lapsille ja nuorille näkövammaiskiekossa, maalipallossa sekä näkövammaisjalkapallossa. Edellä mainituilla lajeilla ei ole Suomessa tällä hetkellä viikoittaista harrastusryhmää, joka olisi kohdistettu täysin lapsille ja nuorille. Tarkoituksemme on käynnistää kolmen uutta viikoittaista liikuntaryhmää, jotka  monipuolistavat toimintaa juuri kyseiselle kohderyhmälle.

Hankkeen taustat

Haluamme Aisti Sport ry:ssä päästä kehittämään harrastusmahdollisuuksia ja laajentaa lajikirjoa joukkuelajien osalta. Suomessa näkövammainen lapsi ja nuori voi harrastaa liikunnallista lajia integroidusti urheiluseurassa tai muussa yhdistyksessä. Perinteisiä urheilulajeja näkövammaisille ovat olleet judo, yleisurheilu, maalipallo ja sokkopingis. Maalipallossa säännöllistä toimintaa on joukkuelajien osalta näkövammaisille nuorille Suomen Paralympiakomitean järjestämien leirien muodossa.

Näkövammaiskiekossa, maalipallossa ja näkövammaisjalkapallossa ei ole lasten ja nuorten toimintaa viikoittaisena ryhmänä. Aisti Sport ry tarjoaa tällä hetkellä viikoittain maalipallon ja näkövammaiskiekon harjoitustoimintaa, mutta ne ovat olleet pääasiassa aikuisille suunnattuja jo lähtökohtaisesti harjoitustoiminnalle myönnettyjen myöhäisten iltavuorojen takia. Lajien harjoitusten lisäksi Aisti Sport ry on järjestänyt viikoittain myös Aisti Play – lasten ja nuorten liikuntakerhoa (6-9-vuotiaille ja 10-15-vuotiaille), jossa näkövammaisen on ollut mahdollista harrastaa monipuolista liikuntaa. Kerhossa näkövammaiset ja vammattomat (esim. sisarukset ja kaverit) harrastavat yhdessä.

Pienikokoinen lapsi luistelee kiekon kanssa. Taustalla valmentaja seuraa ja toinen lapsi luistelee kiekon kanssa.

Aisti Sportin näkövammaiskiekkoleirillä alkuvuodesta 2020 lapset pääsivät kokeilemaan jääkiekon harrastamista.

Kuva maalipallokentältä jossa lapsisentteri syöttää pallon lapselle seiskalaidassa. Toisessa laidassa näkyy muutaman vuoden vanhempi pelaaja kylkiasennossa

Aisti Juniors Cup on lapsille ja nuorille suunnattu maalipalloturnaus.

Tarpeesta luomaan parempaa maailmaa

Yksittäisten lasten ja nuorten harrastajien toimesta on toivottu lajitarjontaan näkövammaiskiekkoa, näkövammaisjalkapalloa ja maalipalloa. Aisti Sportinkin perinteikkäimmässä lajissa maalipallossa harrastajien lajin säännöllinen harrastaminen on aloitettu yleisimmin myöhäisteininä tai vasta myöhemmin aikuisiällä. Maalipalloa on päässyt kokeilemaan ja harrastamaan näkövammaisena usein jo lapsena erilaisilla leireillä tai kuntoutusjaksoilla, mutta innostus on saattanut jäädä usein kokeiluksi vajavaisen tarjonnan myötä. Tähän haluamme saada kehitystä ja antaa lapsille ja nuorille mahdollisuuden harrastaa jo varhaisesta lapsuudesta, jolloin monipuolinen kehittyminen liikkujana alkaisi aikaisemmin.

Näkövammaiskiekko ja näkövammaisjalkapallo ovat uusia lajeja Suomessa, ja haluamme rakentaa näihin lajeihin jo alusta asti kulttuurin, jossa näkövammainen voi harrastaa ja kehittyä heti lapsuudesta alkaen aivan kuten vammattomatkin. Tältä osin Aisti Sport ry haluaa olla muuttamassa maailmaa paremmaksi paikaksi yhdenvertaistamalla näkövammaisten lasten ja nuorten liikunnallisia harrastusmahdollisuuksia.

Hankekoordinaattorit
Miika Honkanen +358505815389 honkanen.miika(at)gmail.com
Markus Tihumäki +358445696298 markus.tihumaki(at)gmail.com

Täältä lukemaan OKM:n myöntämät seuratoiminnan kehittämistuet kaudelle 2021